Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nr 3/2015 z dnia 03 marca 2015 r.

Wykaz nr 3/2015

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Różanka

dz. 354

KW 44337

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,11 ha

3.

Opis nieruchomości

Różanka 50/2

lokal niemieszkalny położony na I piętrze (II kondygnacja) budynku, w skład którego wchodzą dwa pokoje o łącznej pow. 18,80 m2, do lokalu przynależą dwie piwnice o pow. 13,40 m2, wraz z udziałem w gruncie w wysokości 1100/10000

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

20MN6/RM- tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojąca lub bliźniaczą/ pod zabudowę gospodarczą

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

16.930 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Terminy wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali w budynku Różanka 50

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

15.04.2015 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 04.03.2015 r. do dnia 25.03.2015 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Wersja XML