Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIA Z DNIA 17 KWIETNIA 2015 r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składu obwodowych komisji wyborczych.

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I  GMINY MIĘDZYLESIE

Z DNIA 17 KWIETNIA 2015 R.

o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składu obwodowych komisji wyborczych  na terenie Gminy Międzylesie dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień

10 maja 2015 r.

 

     Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr  21, poz. 112 ze zm.)  oraz § 8 ust. 1 i 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 11 kwietnia 2011 r.  w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
w Rzeczypospolitej Polskiej

i n f o r m u j e   s i ę,   ż e:

 

publiczne losowanie kandydatów dla ustalenia składów obwodowych komisji  wyborczych na terenie Gminy Międzylesie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015 r.  o godz. 8 30  w sali nr 14 (II piętro) Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

                                                                          

 

Wersja XML