Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi do gruntów rolnych nr 106 w Boboszowie

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) - Opublikowane w dniu 29.04.2015 r. o godz. 14:29 Nr 99392 - 2015.

na zadanie:

"Przebudowa drogi do gruntów rolnych nr 106 w Boboszowie"

PDFSIWZ.pdf

DOCSIWZ.doc

Treść ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=99392&rok=2015-04-29

PDFZestawienie zjazdw i mijanek.pdf

DOCOPIS TECHNICZNY DLA III ETAPU REMONTU DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 106 W BOBOSZOWIE.doc

JPEGPlan liniowy_1.jpeg

JPEGPlan liniowy_2.jpeg

DOCPROJEKT BUDOWLANY Boboszw 106 - 0+000 - 1+700 Km.doc

PDFPrzedmiar Boboszów_106.pdf

PDFSTWIOR Boboszw nr 106.pdf

PDFZestawienie przepustw i urzdze melioracyjnych.pdf

Wersja XML