Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont budynku mieszkalnego Długopole Górne nr 141 wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) - Opublikowane w dniu 19.06.2015 r. o godz. 10:31 Nr 149284 - 2015.

na zadanie:

"Remont budynku mieszkalnego Długopole Górne nr 141 wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków"

Brak opisu obrazka

DOCSIWZ.doc

PDFSIWZ.pdf

Treść ogłoszenia:http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=149284&rok=2015-06-19

XLSZał. nr 8 - kosztorys ofertowy.xls

DOCZał. nr 11 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 141.doc

DOCZał. nr 12 do SIWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymagania ogólne.doc

PDFDługopole górne 141 - przedmiar.pdf

Wersja XML