Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 81a/2015 z dnia 20.03.2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 219/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 17.12.2013 r. w spr. wprowadzenia Instrukcji egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie.....

Brak opisu obrazka

Wersja XML