Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenie majątkowe Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników referatów oraz jednostek organizacyjnych gminy za rok 2014

Treść oświadczeń w formie załącznika.

Oświadczenie majątkowe Burmistrza MiG:

TIFtomasz korczak.tif

Oświadczenie majątkowe Sekretarz MiG:

TIFaleksandra kruk.tif

Oświadczenie majątkowe Skarbnik MiG:

TIFagata ziental.tif

Oświadczenie majątkowe Kierownika Ref. OR UMiG:

TIFmarek gliński.tif

Oświadczenie majątkowe Kierownik RITiG UMiG:

TIFwiesława szyrszeń.tif

Oświadczenie majątkowe Specjalisty ds. Oświaty UMiG:

TIFmonika harasińska.tif

Oświadczenie majątkowe Z-cy Kierownika USC Darii Bartkowskiej:

TIFdaria bartkowska.tif

Oświadczenie majątkowe Inspektor UMiG Marii Kijewskiej:

TIFmaria kijewska.tif

Oświadczenie majątkowe Inspektor UMiG Moniki Makarskiej:

TIFmonika makarska.tif

Oświadczenie majątkowe Podinspektor UMiG Julity Dudek:

TIFjulita dudek.tif

Oświadczenie majątkowe Kierownika ZGKiM:

TIFroman nowak.tif

Oświadczenie majątkowe Prezesa ZUK:

TIFkrzysztof kowalski.tif

Oświadczenie majątkowe Kierownik OPS:

TIFanna kronenberger.tif

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Biblioteki Publicznej w Międzylesiu:

TIFbeata muszyńska.tif

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Międzylesiu:

TIFryszard bodnar.tif

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu:

TIFmałgorzata strzelczyk.tif

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie:

TIFalicja jakubczak.tif

 

Wersja XML