Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH

Pomimo, że upał doskwiera, gmina realizuje swoje zadania. Jest ich sporo, jednak w tej informacji  skupimy się na prowadzonych pracach w ramach robót publicznych. Zatem, co m. innymi zostało zrealizowane:

1. Wymiana nawierzchni drewnianej na trzech mostach w Różance do budynków mieszkalnych 39, 38, 55, oraz jeden w Międzylesiu przy ul. Szarych Szeregów 3

2. Konserwacja potoków w: Lesicy na odcinku 1,5 km, Nowej Wsi na odcinku 500 m, Szklarni na odc.500 m (odmulanie, wycinka zakrzaczeń z koryta potoku, likwidacja zatorów).

3. Wymiana 4-ch przepustów drogowych w Długopolu Górnym ( do budynków i gruntów rolnych)

4. Odkrzaczanie nieruchomości gminnych gminnych: Roztokach, Domaszkowie, Niemojowie, Międzylesiu.

5. Usuwanie zakrzaczeń na drodze powiatowej na odcinku Goworów – Nowa Wieś oraz na drogach gminnych.

6. Utwardzenie, uzupełnienie dróg gminnych wraz z montażem wodospustów: w Pisarach do budynków nr 51 i 28 ; w Nowej Wsi nr 29; w Roztokach nr 3 i 4 oraz za sklepem GS „SCH”.

 

 

To nie cały katalogzadań, a jeszcze sporo przed nami. W szczególności pozostały do całkowitej odbudowy drewniane mosty: Pisary (), Goworów (1), Długopole G. (1), Dolnik (1), Damaszków (1) oraz wymiany elementy na moście w Smreczynie i Boboszowie. Odbudować należy „zabrany” przez huragan przystanek PKS W Boboszowie i bardzo zniszczony w Szklarni.

 

 

Wersja XML