Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remonty budynków mieszkalnych

Budynki mieszkalne: Długopole Górne 141 i 154, stanowiące jeszcze w chwili obecnej własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych O/Terenowy we Wrocławiu, remontowane są przez Gminę Międzylesie, w ramach udzielonej  Gminie przez Agencję, bezzwrotnej pomocy finansowej.

Przejęcie obiektów przez Gminę w drodze umowy notarialnej nastąpi do końca września br.

Ostateczny termin wykonania prac określono na: Długopole Górne 154 – 30.10.2015 r; Długopole Górne 141 – 16.11.2015 r.

Znacznym utrudnieniem dla wykonawcy prac budowlanych w przypadku budynku nr 141 jest brak drogi i mostu do swobodnego przewiezienia materiałów budowlanych i  sprzętu. Pomimo znacznych niedogodności, prace trwają.

 

 

Wersja XML