Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenie majątkowe Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika oraz kierowników referatów za rok 2014

Oświadczenie majątkowe Burmistrza MiG:

PDFTomasz Korczak.pdf

Oświadczenie majątkowe Sekretarz MiG:

PDFAleksandra Kruk.pdf

Oświadczenie majątkowe Skarbnik MiG:

PDFAgata Ziental.pdf

Oświadczenie majątkowe Głównej Księgowej UMiG:

PDFMonika Makarska.pdf

Oświadczenie majątkowe Z-cy Kierownik USC:

PDFDaria Bartkowska.pdf

Oświadczenie majątkowe  Kierownik Ref. SO:

PDFIzabela Kuś.pdf

Oświadczenie majątkowe Kierownika Ref. OR UMiG:

PDFMarek Gliński.pdf

Oświadczenie majątkowe Kierownik RITiG UMiG:

PDFWiesława Szyrszeń.pdf

Oświadczenie majątkowe Specjalisty ds. Oświaty UMiG:

PDFMonika Harasińska.pdf

Oświadczenie majątkowe Inspektor UMiG Marii Kijewskiej:

PDFMaria Kijewska.pdf

Oświadczenie majątkowe Inspektor UMiG Moniki Makarskiej:

PDFMonika Makarska.pdf

Oświadczenie majątkowe Inspektora UMiG Krzysztofa Ważginta:

PDFKrzysztof Ważgint.pdf

Oświadczenie majątkowe Podinspektor UMiG Julity Dudek:

PDFJulita Dudek.pdf

Oświadczenie majątkowe Kierownika ZGKiM:

PDFRoman Nowak.pdf

Oświadczenie majątkowe Prezesa ZUK:

PDFKrzysztof Kowalski.pdf

Oświadczenie majątkowe Kierownik OPS:

PDFAnna Kronenberger.pdf

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Biblioteki Publicznej w Międzylesiu:

PDFBeata Muszyńska.pdf

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Międzylesiu:

PDFRyszard Bodnar 1.pdf PDFRyszard Bodnar 2.pdf PDFRyszard Bodnar 3.pdf PDFRyszard Bodnar 4.pdf

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu:

PDFMałgorzata Strzelczyk 1.pdf PDFMałgorzata Strzelczyk 2.pdf

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie:

PDFAlicja Jakubczak.pdf

 

 

Wersja XML