Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi


ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE

OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY MIĘDZYLESIE

 

 

W dniu 22 sierpnia 2015 r. przeprowadzono gminne zawody sportowo-pożarnicze na boisku sportowym we wsi Domaszków. W trakcie zawodów Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie Tomasz Korczak wraz z Zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku Ryszardem Lewandowskim uroczyście przekazali sprzęt ratowniczo-gaśniczy zakupiony przez:

- Gminę Międzylesie dla jednostki OSP Międzylesie i OSP Goworów w ramach projektu „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen” nr Projektu CZ.3.22./1.3.00/09.01502 z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czeska Republika – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Wartość sprzętu 49.899,24 zł.

- jednostkę OSP Domaszków po uzyskaniu: dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w ramach doposażenia Jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, wsparcia finansowego z Nadleśnictwa Międzylesie oraz środków gminnych. Wartość sprzętu 84.000,00 zł.

W zawodach wzięło udział łącznie 10 drużyn:

 1. Ochotnicze Straże Pożarne (mężczyźni): Roztoki, Domaszków, Goworów, Międzylesie,
 2. Ochotnicze Straże Pożarne (kobiety): Domaszków,
 3. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (chłopcy): Domaszków, Goworów,
 4. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (dziewczęta):  Domaszków,
 5. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza do 12 lat: Międzylesie,
 6. Zaproszona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Rep. Czeskiej: Lichkov.

            Drużyny zmierzyły się ze sobą w sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniach bojowych. Kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

1 miejsce – Domaszków

2 miejsce – Międzylesie

3 miejsce – Roztoki

4 miejsce – Goworów

1 miejsce – Domaszków

2 miejsce – Goworów

Około godziny 14.00 zawody sportowo-pożarnicze dobiegły końca. Jednostki OSP ustawiły się w szeregu na murawie boiska, gdzie mł. kpt. Piotr Budnik jako przewodniczący komisji odczytał wyniki. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie Tomasz Korczak wraz z Zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku Ryszardem Lewandowskim, uhonorowali wszystkie drużyny pamiątkowymi dyplomami, pucharami i medalami oraz nagrodami.

 

 

Wersja XML