Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nr 10/2015 z dnia 01 września 2015 r.

Wykaz nr 10/2015

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Roztoki

dz. 247/2

SW1K/00082205/4

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,22 ha

3.

Opis nieruchomości

Roztoki 27/2.

lokal mieszkalny położony na I piętrze (II kondygnacja) i poddaszu (III kondygnacja) budynku, w skład którego wchodzą: trzy pokoje, kuchnia, w.c., łazienka i dwa korytarze o łącznej pow. 82,90 m2, do lokalu przynależą piwnica i trzy pom. gospodarcze o łącznej pow. 48,40 m2. Z prawem własności lokalu wiąże się udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu w wys. 3506/10000

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

19MU3-zabudowa mieszkaniowa

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

 68.757 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Terminy wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

13.10.2015 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 01.09.2015 r. do dnia 22.09.2015 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Wersja XML