Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 218/2015 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 44/3, obręb Międzylesie w trybie bezprzetargowym.

  Zarządzenie nr 218/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 44/3, obręb Międzylesie w trybie bezprzetargowym.

W wykonaniu uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiące gminny zasób nieruchomości - zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy,  zajmowany lokal mieszkalny: ul. Wojska Polskiego 44/3, obręb Międzylesie (dz. nr 331/12, pow. 0,0186 ha, SW1K/00066904/6).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 28 września 2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

         

                                                                           

 

 

 

Wersja XML