Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie robocze poświęcone omówieniu budżetu ,,Singletrack Glacensis”

W dniu 27 października br. odbyło się w Międzylesiu posiedzenie partnerów strony polskiej i czeskiej, w sprawie omówienia budżetu realizacji projektu transgranicznego pod nazwą "Singletrack Glacensis”

W spotkaniu uczestniczyli przedstawieciele gminy Bardo, miasta Kłodzko, gminy Stronia Śląskiego, Międzylesia, Regionu Orlicko-Trebovsko, Choceń i Moravska Trebova.

Przewodnim tematem był budżet projektu, który według wymogów Programu Interreg V-A winien być zrównoważony po obydwu stronach partnerskich. Jego koszt zamyka się w granicach 5 mln. Euro. Poruszono również kwestie organizacji wspólnych imprez rowerowych, służących przybliżeniu idei naszego przedsięwzięcia.

Uzgodniono również miejsce i czas podpisania umowy partnerskiej, która umożliwi złożenie wstępnej aplikacji projektu do instytucji finansującej.

 

 

Wersja XML