Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulacja cieku wodnego Nowinka w Nowej Wsi

W ramach usuwania szkód powodziowych, powstałych w latach ubiegłych, na strumieniu w Nowej Wsi zakończono prace związane z regulacją cieku Nowinka.

Inwestorem prac na długości 3 km był Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Świdnicy, a wykonawcą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe HYDRO-BUD z Goworowa.

W dniu 19.11.2015 r. na świetlicy w Nowej Wsi, z udziałem zainteresowanych stron, odbyła się rozprawa administracyjna w przedmiocie ustalenia w drodze decyzji linii brzegowej potoku. Pozwoli to na ostateczne uregulowanie stanu prawnego przebiegu rzeki.

 

 

Wersja XML