Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Międzylesie z wystawą w Lohne

W ramach współpracy pomiędzy gminą Międzylesie a miastem Lohne w Niemczech, która ma na celu realizację i osiąganie wspólnych celów, po wystawie eksponowanej w 2014 r. w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu, na której mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość zapoznać się z historią, gospodarką, kulturą i sztuką miasta partnerskiego Lohne, przyszedł czas na zorganizowanie wystawy przybliżającej mieszkańcom Lohne gminę Międzylesie.

I tak, 20.11.2015 r. w ratuszu miasta Lohne, otwarta została wystawa ukazująca piękno i dorobek naszego regionu. Poza pracami fotograficznymi obfitowała w rękodzieła, produkty lokalne, obrazy, liczne eksponaty, nagrania video oraz materiały promocyjne.

Gminę reprezentowali: Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie Pan Tomasz Korczak, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jerzy Marcinek, Radny Rady Miejskiej oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Pan Adam Polański, Dyrektor MGOK-u w Międzylesiu Pani Teresa Sobierska.

Wystawę przygotowali pracownicy Urzędu: Ewa Siwek, Kinga Tłustochowicz i Jerzy Sługocki przy wsparciu dyrektor muzeum Industrie, Pani Ulrike Hagemeier oraz pracowników Urzędu miasta partnerskiego.

Otwarciu wystawy towarzyszyła degustacja produktów regionalnych.

Podczas degustacji zebrani smakowali miodów z pasiek, serów, chlebów ze smalcem, wszelkiego rodzaju przetworów i nalewek, a wyroby wędliniarskie przekazane przez Panią Prezes Gminnej Spółdzielni „SCh“ w Domaszkowie, wyraźnie cieszyły podniebienia gości.  

Wystawa będzie eksponowana w ratuszu miasta Lohne do 11 grudnia 2015 r.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za przekazane eksponaty, materiały i produkty. Wyrazy wdzięczności kierujemy w szczególności do:

 

   

 

 

Wersja XML