Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 01.12.2015 r. dot. odstapienia od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w post. 'Budowa suchego zbiornika p/powodziowego Roztoki Bystrzyckie na potoku ......

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML