Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 22 grudnia 2015 r.

PDFProjekt uchwały - Budżet na 2016 r..pdf

PDFProjekt uchwały w spr. WPF na lata 2016-2019.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla ZGKiM NA 2016 r..pdf

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w spr. przyjęcia i realziacji PAOW w Gminie Międzylesie.pdf

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w spr. współpracy gminy z org. pozarządowymi (...).pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2015..pdf

PDFProjekt uchwały w spr. przystapienia do proejktu Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy (...).pdf

Wersja XML