Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 291/2015 z dnia 10.12.2015 r. w sprawie podziału środków finansowych na zadania zlecone organizacjom pozarządowym w zakresie działalności kultury fizycznej

Brak opisu obrazka

Wersja XML