Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2016 - ZAMÓWIENIA

26. Wykonanie usług geodezyjnych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy Międzylesie na lata 2017-2018 - Nr. ITiG.6840.30.2016 z dnia 27.12.2016 r.

Termin składania ofert: 09.01.2017 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 1

Na podstawie postępowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie "AZGEO" Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Mariusz Afrykański, ul. Wojska Polskiego 26/12, 57-500 Bystrzyca Klodzka.

25. Usługi w zakresie wycen nieruchomości stanowiących własność Gminy Międzylesie na lata 2017-2018 - Nr. ITiG.6840.29.2016 z dnia 27.12.2016 r.

Termin składania ofert: 09.01.2017 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 3

Na podstawie postępowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Nieruchomości Wycena Pośrednictwo Zarządzanie Marek Truss, ul. Kosmiczna 5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wszystkim pozostałym oferentom dziękujemy za złożenie ofert.

24. Opracowanie i druk folderu promującego produkty regionalne, albumu promującego walory i atrakcje Gminy Międzylesie i Starostwa Kraliky, ulotki promocyjnej w ramach mikroprojektu "Promocja drogą do rozwoju turystyki i pogranicza polsko-czeskiego" - Nr. OR.042.P.28.2016 z dnia 06.12.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.12.2016 r. :PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-folder, album,ulotka.pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.12.2016 r.: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe-folder, album, ulotka.pdf

Termin składania ofert: 16.12.2016 r. do godz. 11:00.

23. Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i gadżetów w ramach mikroprojektu "Promocja drogą do rozwoju turystyki i pogranicza polsko-czeskiego" - Nr. OR.042.P.27.2016 z dnia 05.12.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.12.2016 r. : JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.12.2016 r. PDFinformacja z ofwarcia ofert.pdf

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanię ofertowe -mat. i gadżety.pdf

Termin składania ofert: 12.12.2016 r. do godz. 11:00.
 

22. Opracowanie audytu energetycznego dotyczącego termomodernizacji budynku Samorządowego Gimnazjum nr 2 przy ul. Międzyleskiej nr 33 w Domaszkowie - Nr ITiG.2511.25.2016 z dnia 16.11.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.11.2016 r.: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.11.2016 r.: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

UWAGA !: Budynek częściowo podpiwniczony, kubatura ogrzewania: 1950 m3. 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikamiDOCXZapytanie ofertowe.docxPDFZapytanie ofertowe.pdf

Termin składania ofert: 23.11.2016 r. do godz. 11:00

21. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w Różance - Nr ITiG.2511.24.2016 z dnia 09.11.2016 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 18.11.2016 r.: PDFogłoszenie o unieważnieniu zapytania.pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.11.2016 r.:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Wyjaśnienia do zapytania z dnia 16.11.2016 r.: JPEGWyjaśnienia do zapytania.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXZapytanie ofertowe.docx

Termin składania ofert: 18.11.2016 r. do godz. 11:00

20. Remont części dojazdów ulicy Kościelnej i przy stadionie w Międzylesiu - Nr ITiG.7234.23.2016 z dnia 12.10.2016 r.

Termin składania ofert: 18.10.2016 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 1

Na podstawie postępowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Firmie:Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "DROGMOST" Sp. z o.o. w Kłodzku, ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko

19. ROZTOKI - droga dojazdowa do gruntów rolnych - Nr ITiG.7234.22.2016 z dnia 03.10.2016 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 10.10.2016 r.: PDFZawiadomienie o wyniku postępowania.pdf

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXZalącznik nr 2 Kosztorys ofertowy.docx7ZOpis techniczny - droga w Roztokach.7z7ZSpecyfikacje techniczna.7zPDFRoztoki Plan sytuacyjny.pdfPDFPrzekrój konstrukcyjny B-B.pdfPDFPrzekrój konstrukcyjny A-A.pdfDOCXPrzedmiar robót - droga w Roztokach.docx

Termin składania ofert: 10.10.2016 r. do godz. 11:00

18. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Międzylesie - droga z Placu Wolności w Międzylesiu - Nr ITiG.7234.21.2016 z dnia 19.09.2016 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 26.09.2016 r.: PDFzawiadomienie o wyniku postepowania.pdf

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:PDFzapytanie ofertowe.pdfDOCXzapytanie ofertowe Word.docx7ZOpis techniczny - Droga z Placu Wolności w Międzylesiu.7z7ZSzczegółowa Specyfikacja Techniczna.7zPDFProjekt zagospodarowania terenu CENTRUM.pdfPDFPrzekrój konstrukcyjny A-A KM 0 010 CENTRUM.pdfPDFPrzekrój konstrukcyjny B-B KM 0 075 CENTRUM.pdfPDFPrzekrój konstrukcyjny PLACU MANEWROWEGO C-C.pdfPDFPrzekrój konstrukcyjny zjazdu D-D KM 0 136 CENTRUM.pdf

Termin składania ofert: 26.09.2016 r. do godz. 11:00

17. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Międzylesie - droga w ulicy Polnej w Międzylesiu - Nr ITiG.7234.20.2016 z dnia 06.09.2016 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 19.09.2016 r.: JPEGzawiadomienie o wyniku postepowania.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXZałącznik nr 2 - kosztorys ofertowy Word.docx,

7ZZałącznik nr 4 - SST - Przebudowa infrastruktury drogowej w Międzylesiu.7zDOCZałącznik nr 5 - Opis techniczny - Ul. Polna w Międzylesiu.docPDFProjekt zagospodarowania terenu ul Polna.pdf,

PDFPrzekrój konstrukcyjny A-A KM 0 039 ul Polna.pdfPDFPrzekrój konstrukcyjny B-B KM 0 071 ul Polna.pdf

Termin składania ofert: 14.09.2016 r. do godz. 12:00

16. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie pn:"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Międzylesie: 1. Droga w ulicy Polnej w Międzylesiu; 2. Droga z Placu Wolności w Międzylesiu - Nr ITiG.7234.19.2016 z dnia 22.07.2016 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 01.08.2016: PDFZawiadomienie o wyniku postępowania.pdf

Treść zapytania ofertowego: DOCXZapytanie ofertowe z dnia 22.07.2016 r..docxPDFZapytanie ofertowe z dnia 22.07.2016.pdfPDFMapy.pdf 

Termin składania ofert: 29.07.2016 r. do godz. 11:00

15. Program usuwania azbestu i wyrobów zawieracjących azbest na terenie Gminy Międzylesie - 2016 - Nr ITiG.2613.17.2016 z dnia 11.07.2016 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 25.07.2016: JPEGwynik postepowania.jpeg

Treść zapytania ofertowegoPDFzapytanie ofertowe z dnia 11.07.2016 r..pdfDOCXzapytanie ofertowe z dnia 11.07.2016 r..docx

Termin składania ofert: 22.07.2016 r. do godz. 11:00 

14. Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Gajniku na dz. nr 127/2 - Nr ITiG.2613.16.2016 z dnia 08.07.2016 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 20.07.2016 r.:PDFZawiadomienie o wyniku postępowania.pdf

Tresć zapytania ofertowego: PDFZapytanie ofertowe z dnia 08.07.2016 r..pdfDOCXZapytanie ofertowe z dnia 08.07.2016 r..docx

Termin składania ofert: 18.07.2016 r. do godz. 11:00

13. Wykonanie programu konserwatorskiego, kosztorysu konserwatorskiego na zadanie pn.:" Renowacja Kolumny Maryjnej w Międzylesiu - działka nr 443/3" - Nr OR.4125.14.2016 z dnia 28.06.2016 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 12.07.2016 r.: PDFZawiadomienie o wyniku postępowania.pdf

Tresć zapytania ofertowego: DOCXzapytanie ofertowe.docxPDFzapytanie ofertowe.pdf

JPEGkarta ewidencyjna kolumna wotywna.jpeg

Termin składania ofert: 06.07.2016 r. do godz. 11:00

12. Remont nawierzchni ciągu pieszego przy budynkach nr 4-6, 8-10 na ulicy Kolejowej w Międzylesiu na działce nr 334/21 dr. - Nr ITiG.7234.13.2016 z dnia 17.06.2016 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 04.07.2016 r.: PDFZawiadomienie o wyniku postępowania.pdf

Tresć zapytania ofertowego: PDFzapytanie ofertowe - ul,. Kolejowa.pdf

Termin składania ofert: 29.06.2016 r. do godz. 12:00

11. Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Gajniku na dz. nr 127/2 - Nr ITiG.2613.12.2016 z dnia 21.06.2016 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 05.07.2016 r. PDFogłoszenie o unieważnieniu zapytania.pdf

Nowy termin skladania ofert: 04 lipca 2016 r. godz. 11:00

Ogłoszenie o zmianie zapytania ofertowego:PDFogloszenie o zmianie zapytania ofertowego.pdf

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego: PDFWyjaśnienia do zapytania ofertowego.pdf

Tresć zapytania ofertowego: PDFZapytanie ofertowe - Plac zabaw.pdf

10. Wykonanie programu konserwatorskiego, kosztorysu inwestorskiego i projektu budowalnego na zadanie pn.:" Renowacja Kolumny Maryjnej w Międzylesiu - działka nr 443/3" - Nr OR.4125.11.2016 z dnia 17.06.2016 r.

UWAGA ! DNIA 27.06.2016 R. UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE:

Brak opisu obrazka  

Tresć zapytania ofertowego: PDFzapytanie ofertowe.pdfJPEGkarta ewidencyjna kolumna wotywna.jpeg

Termin składania ofert: 28.06.2016 r. do godz. 11:00

 

9. Dostawa urn wyborczych dla Gminy Międzylesie S.2600-10.2016 z dnia 03.06.2016 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania: JPEGZawiadomienie o wyniku postępowania.jpeg

Tresć zapytania ofertowego: PDFZapytanie ofertowe.pdf

Termin składania ofert: 10.06.2016 r. do godz. 11:00

 

8. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie pn.: Odbudowa drogi gminnej na działkach nr 185/68, 483, 519, 520, 521, w Międzylesiu w km 0+041-0+919 [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.] kontynuacja zadania - Nr postepowania ITiG.7234-9.2016 z dnia 09.05.2016 r. 

Termin składania ofert: 16.05.2016 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 1

Na podstawie postepowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Firmie:DFE EKORAJ Sp. z o.o., 50-155 Wrocław, J. E. Purkyniego 1

7. Dostawa urn wyborczych dla Gminy Międzylesie S.2600-8.2016 z dnia 09.05.2016 r. 

Postęowanie unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Usługi na prace z zakresu utwardzania dróg gruntowych i transportu rolnego, remontów przepustów oraz wykonania odwodnień na terenie gminy Międzylesie w roku 2016 - Nr postepowania ITiG.7234-7.2016 z dnia 27.04.2016 r. 

Termin składania ofert: 04.05.2016 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 2

Na podstawie postepowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Firmie: KOSTAR Usługi koparko-ładowarką, Jacek Łysiak, Szklarnia 43a, 57-530 Międzylesie.

Wszystkim pozostałym oferentom dziekujemy za złożenie ofert.

5. Usługi transportowe i zaladunek materiałów budowlanych w roku 2016 - Nr postepowania ITiG.7234-6.2016 z dnia 22.04.2016 r. 

Termin składania ofert: 29.04.2016 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 2

Na podstawie postepowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Firmie: Firma Handlowo - Usługowa WACUŚ Usługi Leśne Daniel Kukla, ul. Sobieskiego 33, 57-530 Międzylesie.

Wszystkim pozostałym oferentom dziekujemy za złożenie ofert.

4. Zakup tlucznia i niesortu do remontów dróg gminnych połozonych na terenie Gminy Międzylesie w 2016 r. - Nr postepowania ITiG.7234-5.2016 z dnia 18.04.2016 r. 

Termin składania ofert: 25.04.2016 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 3

Na podstawie postepowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Firmie: DOLOMI S.C.A.Jagielło, T. Pietranek, ul. Graniczna 1, 97-212 Budziszewice.

Wszystkim pozostałym oferentom dziekujemy za złożenie ofert.

3. Zapytanie ofertowe na złożenie oferty na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie pn.:"Drobne zabytki sakralne jako ślady w krajobrazie".- Nr postepowania ITiG.7234-4.2016 z dnia 01.04.2016 r. 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka  Brak opisu obrazka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Międzylesie, dnia 01.04.2016 r.

ITiG.7234.4.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wg rozdzielnika

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie pn. ”Drobne zabytki sakralne jako ślady w krajobrazie”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, KTÓRY MA SPEŁNIAĆ PODANE PONIŻEJ  WYMAGANIA:

Dokumentacja powinna obejmować w szczególności:

 1. Projekt budowlany wraz z wszystkimi z uzgodnieniami w 5-ciu egz. + wersja elektroniczna na płycie CD,
 2. Kosztorys inwestorski w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD,
 3. Szczegółowy przedmiar robót w 2 egz. +  wersja elektroniczna na płycie CD,
 4. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w 2 egz. +  wersja elektroniczna na płycie CD,

 

Projekt budowlany, kosztorys inwestorski, szczegółowy przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna powinny być opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, m. innymi:

a)  ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 1409),

b)  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, póz. 1389),

c)  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072 z późniejszymi zmianami).

II. PLANOWANY ZAKRES INWESTYCJI:

 1. Odbudowa drogi na trakcie kulturowym z m. Domaszków do m. Długopole Górne na działkach nr 80, 37, 167, 186 w km 0+000 – 1+975  i szerokoci 3,0 m – wierzchnia warstwa asfaltowa, oraz wykonanie trzech miejsc postojowych przy kapliczkach o wym. 10 m x 3 m. (oznaczenie poziome dla trasy rowerowej).
 2. Remont 3 kapliczek zlokalizowanych na działkach nr 60 i 48 obręb Domaszków, nr 170 obręb Długopole Górne. 
 3. Zagospodarowanie terenu wokół kapliczek, zamontowanie stojaków na rowery oraz ławkę z oparciem.

III.  TERMINY WYKONANIA:

Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia: do dnia 29 kwietnia 2016 r.

IV. PRZY WYBORZE WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ NASTĘPUJĄCYMI KRYTERIAMI OCENY OFERT:

- 100 pkt. - cena.

cena oferowana minimalna brutto

Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100  %

cena badanej oferty brutto

V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

 1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej 
  do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

VI.   OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 1. Prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia. Oferty nie złożone na formularzu ofertowym nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 2. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania.
 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Ofertę należy złożyć w formie papierowej.
 5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
 6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
 7. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
 8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
 9. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem wiadomości elektronicznej przesłanej na pocztę elektroniczną każdego z Wykonawców.

VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty sporządzone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1), należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu Pl. Wolności 1, pokój nr 7                       

z dopiskiem ,,Dokumentacja projektowo – kosztorysowa - Drobne zabytki sakralne jako ślady w krajobrazie” – w terminie do dnia 08.04.2016 r., do godz. 11:00.

Nie dopuszcza się składanie ofert w wersji elektronicznej.

IX. OTWARCIE OFERT:

08.04.2016 r. o godz.  11.15pok. Nr 14  piętro, Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie

X. INFORMACJI NA TEMAT POSTĘPOWANIA UDZIELAJĄ:

Franciszek Łuszczki – inspektor w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki UMiG Międzylesie, tel. 74 8 126 374 wew. 26

Załączniki:

 1. Formularz oferty.
 2. Projekt umowy.
 3. Załącznik mapowy.
 4. Zdjęcia kapliczek.

Z up. Burmistrza

Aleksandra Kruk

PDFMapa Długopole Górne.pdf

PDFMapa Domaszków cz. 1.pdf

PDFMapa Domaszków cz. 2.pdf

DOCXZałącznik nr 2 - word.docx

DOCXZałącznik nr 3 - wzór umowy.docx

JPEGZdjęcie kapliczki nr 1 dz. 60 Domaszków.jpeg

JPEGZdjęcie kapliczki nr 2 dz. 48 Domaszków.jpeg

 JPEGZdjęcie kapliczki nr 3 dz. 170 Długopole Górne.jpeg

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Brak opisu obrazka

2. Zapytanie ofertowe na złożenie oferty na wykonanie kompleksowego Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020 - Nr postepowania ITiG.602-3.2016 z dnia 23.02.2016 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kompleksowego Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020 (zwanego dalej Programem Rewitalizacji).

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, KTÓRY MA SPEŁNIAĆ PODANE PONIŻEJ  WYMAGANIA:

Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksowego Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020 (zwanego dalej Programem Rewitalizacji). Dokument musi być spójny z aktualnymi dokumentami strategicznymi wyższego szczebla (wspólnotowymi, krajowymi, regionalnymi) oraz lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi, w których ujęta jest Gmina Międzylesie.

Warunki:

 1. Program Rewitalizacji Gminy Międzylesie będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i powinien być opracowany zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, z uwzględnieniem ewentualnych zmian w w/w dokumentach.
 2. Wykonawca Programu Rewitalizacji zobligowany będzie do przeprowadzenia szczegółowej diagnozy mającej na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego (wraz z mapą), zdefiniowanie negatywnych zjawisk na nim występujących, a następnie wyznaczeniu obszaru rewitalizacji.
 3. Program powinien  być kompleksowy i posiadać następujące elementy: komplementarność projektów rewitalizacyjnych, komplementarność przestrzenną, komplementarność problemową, komplementarność międzyokresową, komplementarność źródeł finansowania, realizację zasady partnerstwa i partycypacji, wykaz najważniejszych przedsięwzięć i głównych projektów rewitalizacyjnych dot. obszaru rewitalizacji wraz z ich opisem zawierającym w szczególności: nazwę  przedsięwzięcia i podmioty to realizujące, prognozowane rezultaty, syntetyczny opis planowanych do podjęcia działań, lokalizację przedsięwzięć, szacunkową wartość, sposób oceny efektów realizacji przedsięwzięć w stosunku do założonych celów.

4.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Program Rewitalizacji będzie podlegał ocenie Instytucji Zarządzającej RPO WD, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania go do ewentualnych uwag w/w Instytucji. Ponadto ostateczny termin wykonania Programu Rewitalizacji może zostać przedłużony do chwili zatwierdzenia go przez IZ RPO WD.

5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaangażowanie społeczności lokalnej rewitalizowanych obszarów do tworzenia Programu Rewitalizacji, na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia minimum dwóch konsultacji społecznych oraz zredagowania końcowej wersji dokumentu., w tym:

 a) zebranie  uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej;

        b)  spotkanie z mieszkańcami w czasie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym

6. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w Międzylesiu oraz podmiotów działających na obszarach zdegradowanych, a także prezentacji projektu Programu Rewitalizacji do uchwalenia na sesji Rady Miejskiej.

7.   Wszelkie dane potrzebne do opracowania dokumentacji mają zostać zebrane i  przetworzone przez Wykonawcę.

8.   Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji i wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

9. Wykonawca Programu Rewitalizacji zobowiązany będzie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym opracowania wniosku o wydanie opinii do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia Prognozy Oddziaływania na Środowisko  oraz uwzględnienia ewentualnych uwag w dokumencie.

 10. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana   Zamawiającemu w 4 egzemplarzach. Kompletna dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia będzie przekazana Zamawiającemu także w formie cyfrowej edytowalnej.

11. W przypadku konieczności uaktualnienia Programu Rewitalizacji, Wykonawca w terminie 7 dni, dostosuje ją do aktualnych wytycznych na polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do dwukrotnej aktualizacji dokumentu wykonanej nieodpłatnie, każda kolejna aktualizacja będzie przedmiotem odrębnego zlecenia.

12. Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania, będą należały do Zamawiającego.

13.  Analiza i diagnoza, o których mowa w pkt. 2 zapytania , powinna obejmować swoim zakresem zarówno miasto Międzylesie  jak i 22 sołectwa Gminy i opierać się na możliwie najnowszych dostępnych danych. W przypadku braku jakichkolwiek danych w określonym temacie Wykonawca będzie zobowiązany do ich zebrania we własnym zakresie.

 14. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania harmonogramu prac nad Programem Rewitalizacji w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.

II.  TERMINY WYKONANIA:

Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia: do dnia 29.04.2016 r. - przeprowadzenie szczegółowej diagnozy mającej na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego (wraz z mapą), zdefiniowanie negatywnych zjawisk na nim występujących, a następnie wyznaczeniu obszaru rewitalizacji. 30.06.2016 r.  – opracowanie Programu Rewitalizacji

Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotowego zadania w  przypadku przedłużającej się procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko niezawinionej przez Wykonawcę oraz w przypadku konieczności dostosowania Programu Rewitalizacji do uwag Instytucji Zarządzającej RPO WD w celu uzyskania jej pozytywnej opinii. Za winę Wykonawcy uważa się przedstawienie Prognozy oddziaływania na środowisko niespełniającej wymagań art. 51 ust. 2 o której mowa w pkt. 9 oraz uzgodnień organów i wynikających z tego wydłużeń procesu, a także przedstawienie Programu Rewitalizacji niespełniającego wymagań Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 

III. PRZY WYBORZE WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ NASTĘPUJĄCYMI KRYTERIAMI OCENY OFERT:

- 90 pkt. - cena.

 

cena oferowana minimalna brutto

Liczba punktów = ------------------------------------------- x 90  %

cena badanej oferty brutto

 

- 10 pkt. – za zrealizowaną usługę polegającą na opracowaniu Planu Rewitalizacji dla jednostki samorządu terytorialnego.

Usługi należy wskazać w wykazie wraz z danymi dot. Zamawiającego dla którego zostały wykonane.

 

Punktacja: 10 pkt. za wykazanie  - 1 lub więcej Planu,

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej 
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

V.   OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 1. Prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia.
 2. Prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Wykaz wykonanych usług stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia.
 3. Dowody potwierdzające wykonanie usług wykazanych w załączniku nr 2 (poświadczenia, referencje).
 4.  Prawidłowo wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną oświadczenie stanowiący załącznik nr 4 do zaproszenia.
 5. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 6. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
 7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji  Wykonawcy lub pełnomocnika.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty sporządzone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1), należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu Pl. Wolności 1, pokój nr 7                       

z dopiskiem ,, Program  Rewitalizacji  dla Gminy Międzylesie” – w terminie do dnia 29 lutego 2016 r. do godz. 11:00.

Nie dopuszcza się składanie ofert w wersji elektronicznej.

Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Miasta i Gminy po wyznaczonym terminie składania ofert będą niezwłocznie odsyłane.

 1.  OTWARCIE OFERT:

29 lutego 2016 r. o godz.  11.15 – pok. Nr 14  piętro, Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie

 1. INFORMACJI NA TEMAT POSTĘPOWANIA UDZIELAJĄ:

Ewa Siwek - inspektor w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki UMiG Międzylesie, tel. 74 8 126 374 wew. 14

Agata Rarus – inspektor w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki UMiG Międzylesie, tel. 74 8 126 374 wew. 20

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Zaproszenie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania:

PDFZaproszenie ofertowe wraz z załącznikami.pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 24.02.2016 r.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 24.02.2016 r.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Brak opisu obrazka

1. Całoroczne utrzymanie w czystości ulic, dróg, chodników, schodów, alejek, innych ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie miasta Międzylesie oraz opróżnianie koszy ulicznych. - Nr postepowania ITiG.7234.1.2016 z dnia 22.01.2016 r. 

Termin składania ofert: 28.01.2016 r.

Liczba wpłyniętych ofert: 1

Na podstawie postepowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Firmie: Zakład Usług komunalnych Sp. z o.o. w Miedzylesie, Plac Wolności 16, 57-530 Międzylesie.

 

 

Wersja XML