Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 9 LUTEGO 2016 r.

PDFProjekt uchwały w spr. określenia kryterium rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów (...).pdf

PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia PGN Gminy Międzylesie.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 308-1 ob. Długopole Grn.pdf

 

Wersja XML