Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kobiety aktywne społecznie i zawodowo

30 stycznia 2016 r. w Polanicy Zdroju, odbyło się Dolnośląskie Forum ,,Jesteśmy aktywne społecznie i zawodowo'', którego organizatorem był Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Nagrodzono dyplomami i statuetkami siedem kobiet z terenów wiejskich, które poza prywatnym życiem działają społecznie a przy tym bardzo aktywnie w sferze społecznej, gospodarczej i kulturalnej na obszarach wiejskich. Z naszej gminy Międzylesie nagrodę otrzymały Panie: Dragan Krystyna z Długopola Górnego – radna Rady Miejskiej w Międzylesiu oraz Łysiak Wiesława – sołtys wsi Goworów.

W spotkaniu, m. innymi Prezes LGD Kłodzka Wstęga Sudetów przedstawiła Lokalną Strategię Rozwoju Powiatu Kłodzkiego, laureaci konkursu „ Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska 2015” ( wieś Czaple gmina Pielgrzymka) - podzielili się swoim sukcesem, a Pani Grażyna Jesionowska z Goworowa wykazała, jak można efektywnie wykorzystać środki unijne na rozwój agroturystyki.

Wszystkim Paniom nagrodzonym składamy gratulacje i niegasnącej werwy w działaniach na przyszłość.

 

 

 

Wersja XML