Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwz. 'Kontynuacja do roku 2048 eksploatacji złoża piaskowca ciosowego "Długopole" w granicach nowego obszaru i terenu górniczego DŁUGOPOLE I - pola A i...

Brak opisu obrazka

Wersja XML