Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Doroczne posiedzenie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW) - 7.04.2016 r.

Wójt Gminy Bieliny p. Sławomir Kopacz ( woj. świętokrzyskie, powiat kielecki) w dniu 7. kwietnia br. udzielił gościny dla przedstawicieli Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, która jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk dot. rozwoju obszarów wiejskich w kraju. Jedną z jej inicjatyw jest utworzenie Sieci Najciekawszych Wsi. Przypominamy, że do Sieci przynależą gminy najbardziej aktywne i popularyzujące zasoby społeczne oraz kulturowe obszarów wiejskich. Sieć -  to przestrzeń, w której poszczególne gminy mogą wymieniać się doświadczeniami, wiedzą i praktyką

W części plenarnej, w szczególności omówiono statut Stowarzyszenia PSORW, który będzie procedowany  na spotkaniu Sieci w gminie Międzylesie w dniach 9-10 maja br., podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia do Sieci nowego członka tj. gminę Drzewica.

Nadal kontynuowano temat Sieci Najciekawszych Wsi - jako nową jakość w turystyce wiejskiej, który  z kolei w dniu 8.04.2016 r. na VIII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach, w ramach planowanej konferencji, przedstawiony został przez  przewodniczącego PSORW – J. Wojtalę, posła na Sejm RP – R. Wilczyńskiego, M. Chmielewskiego – wójta gminy Dzierżoniów.

W ramach wizyty studyjnej samorządowcy zwiedzili m.in. Osadę Średniowieczną i Izbę Dobrego Smaku w Hucie Szklanej oraz Święty Krzyż.

W spotkaniu naszą gminę reprezentował Burmistrz Tomasz Korczak oraz Wiesława Szyrszeń.

Wersja XML