Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr ITiG.6234.1-D.2016 z dnia 26.04.2016 r. dot. stwierdzenia braku określenia warunków środowiskowych dla prz.: Prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów w procesie rekultywacji składowiska ...

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML