Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi do gruntów rolnych nr 106 w Boboszowie- IV etap

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) - Opublikowane w dniu 18.05.2016 r. o godz. 09:34 Nr 125404 - 2016.

na zadanie:

"Przebudowa drogi do gruntów rolnych nr 106 w Boboszowie"- IV etap

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Brak opisu obrazka

PDFSIWZ .pdf

DOCXSIWZ.docx

Treść ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=125404&rok=2016-05-18

DOCPROJEKT BUDOWLANY Boboszw 106 - 0+000 - 1+700 Km.doc

XLSZal. nr 8 - kosztorys ofertowy.xls

PDFMapa sytuacyjna - projekt cz. 1.pdf

PDFMapa sytuacyjna - projekt cz. 2.pdf

PDFPrzekrój konstrukcyjny jezdni.pdf

PDFSTWIOR Boboszw nr 106.pdf

PDFZestawienie przepustw i urzdze melioracyjnych.pdf

PDFZestawienie zjazdw i mijanek.pdf

 

 

 

Wersja XML