Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 136/2016 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie odwołania ogłoszonego pierwszego przetargu nieograniczonego dot. oddania w dzierżawę działki niezabudowanej nr 204 o pow. 0,69 ha, obręb Długopołe Górne.

Zarządzenie nr 136/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31 maja 2016 r.

 

w sprawie odwołania ogłoszonego pierwszego przetargu nieograniczonego dot. oddania w dzierżawę działki niezabudowanej nr 204 o pow. 0,69 ha, obręb Długopołe Górne.

Na podstawie art. 38 ust. 4, art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), - zarządzam co następuje:

§ 1

Odwołuję ogłoszony na dzień 17 czerwca 2016 r. na godz. 11:00 pierwszy ustny przetarg nieograniczony dot. oddania w dzierżawę na okres pięciu lat działki niezabudowanej nr 204 o pow. 0,69 ha, SW1K/00043825/1, obręb Długopołe Górne.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

Do działki nr 204, obręb Długopołe Górne nie ma zapewnionego dojazdu, dlatego należy ograniczyć przetarg do właścicieli i dzierżawców działek sąsiednich.

Międzylesie, dnia 31 maja  2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Wersja XML