Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczysta sesja Rady Miejskiej

W dniu 03.06.2016 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu odbyła się XIX Uroczystą Sesją Rady Miejskiej w Międzylesiu, która oficjalnie inauguruje coroczne obchody Dni Międzylesia. Sesja była okazją do podsumowania pewnych działań w minionym roku i wręczenia wyróżnień osobom, wśród których znalazły się:

- Michał Jóźwiak, któremu Burmistrz wręczył nagrodę za zajęcie I miejsca w

turnieju szachowym o puchar Burmistrza MiG Międzylesie.

- Zakład Elektrotechniki w Międzylesiu, wyróżniony w 50 rocznicę istnienia i

funkcjonowania na terenie gminy,

- Pan Mirosław Trybulec, któremu dziękowano za uratowanie życia mieszkańca

Międzylesia,

oraz

- Pani Maria Janczak odznaczona Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla

Związku Sybiraków w podziękowaniu za lekcję historii opartą na przeżytych

doświadczeniach.

Oprócz wymienionych wyróżnień bardzo ważnym elementem sesji są coroczne honorowe odznaczenia osób wyróżniających się w pracy na rzecz społeczności gminnej i wręczenie medali „Zasłużony dla Miasta i Gminy Międzylesie”. Nagrodzono 3 nominowanych przez Kapitułę Odznaczenia, a wśród nich znaleźli się:

1. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bystrzyca Kłodzka,

2. Stacja Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Międzygórzu,

3. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Bystrzycy Kłodzkiej.

Wśród zaproszonych gości przybyłych na Uroczystą Sesję Rady znaleźli się: odznaczeni z lat poprzednich i honorowi obywatele gminy, radni, sołtysi, pracownicy urzędu, funkcjonariusze władzy publicznej, przedstawiciele placówek oświatowych i innych jednostek organizacyjnych.

Po zakończeniu sesji zaproszono wszystkich uczestników do Zamku w Międzylesiu na otwarcie wystawy „Międzylesie w starej pocztówce”.

 

 

 

Wersja XML