Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY PODJĘTE NA XVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 31 MAJA 2016 R.

Treść w formie załączników

PDFUchwała Nr XVIII-85-2016 w spr. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Międzylesie za 2015 r..pdf

PDFUchwała Nr XVIII-86-2016 w spr. górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych (...).pdf - Dz. Urz. 2016 r. Poz. 2833 z dnia 10 czerwca 2016 r. 

PDFUchwała Nr XVIII-87-2016 w spr. metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (...).pdfDz. Urz. 2016 r. Poz. 2834 z dnia 10 czerwca 2016 r. 

PDFUhwała Nr XVIII-88-2016 w spr. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty (...).pdfDz. Urz. 2016 r. Poz. 2835 z dnia 10 czerwca 2016 r. 

PDFUchwała Nr XVIII-89-2016 w spr. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospod. (...).pdfDz. Urz. 2016 r. Poz. 2836 z dnia 10 czerwca 2016 r. 

PDFUchwała Nr XVIII-90-2016 w spr. przyjęcia taryf za wodę i odprowadzanie ścieków w gminie Międzylesie (...).pdf

PDFUchwała Nr XVIII-91-2016 w spr. zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

PDFUchwała Nr XVIII-92-2016 w spr. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego (...).pdf

 

 

Wersja XML