Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR XVIII/89/2016 w spr. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

PDFUchwała Nr XVIII-89-2016 w spr. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospod. (...).pdfDz. Urz. 2016 r. Poz. 2836 z dnia 10 czerwca 2016 r. 

 

Wersja XML