Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 28 czerwca 2016 r.

Treść w formie załącznika

PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 2016-2024.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. uchwalenia programu wspierania rodziny w gminie Miedzylesie.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. regulaminu utzymania czystości i porządku na terenie gminy..pdf

PDFProjekt uchwały w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych (...).pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie dz. nr 216_1 ob. Niemojów..pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r..pdf

PDFProjekt uchwały w spr. absolutorium dla Burmistrza MiG Międzyelsie..pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

 

 

Wersja XML