Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

14 czerwca 2016 r. w sali Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie odbyła się IV sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Międzylesie, która zakończyła I kadencję jej funkcjonowania. Sesja była podsumowaniem działań podjętych przez młodzież w roku szkolnym 2015/2016. Oprócz części uroczystej, na sesji podjęto uchwałę o zatwierdzeniu zrealizowanych i rozliczonych wniosków, składanych przez zespoły szkół w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Burmistrz złożył podziękowania dla dyrektorów szkół za możliwość  powołania organu doradczo-konsultacyjnego oraz podkreślił, jak ważną rolę odegrał on w tworzeniu ram funkcjonowania dla przyszłych rad młodzieżowych. Słowa uznania skierował  w stronę opiekunów: pani G. Neter, pana  S. Kopeć oraz pani I. Trytek, opiekunki pierwszej, nieformalnej jeszcze grupy. Ustalono, że z dniem 1 września br. ustalony zostanie kalendarz wyborczy do przeprowadzenia przyszłych wyborów Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Międzylesie.

 

 

Wersja XML