Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 174/2016 z dnia 20.07.2016 r. w sprawie określenia formy i terminu drugiego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 114/13 o pow. 5,62 ha, obręb Goworów.

Zarządzenie nr 174/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 20 lipca 2016 r.

w sprawie określenia formy i terminu drugiego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 114/13 o pow. 5,62 ha, obręb Goworów.

Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1774 ze zm.), § 9 ust. 1 uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie, oraz § 6, § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 zarządzenia nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej  z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie - zarządzam co następuje:

§ 1

Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 17 czerwca 2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym, postanawiam określić:

 1. termin drugiego ustnego przetargu nieograniczonego dot. oddania w dzierżawę na okres 5 lat działkę niezabudowaną nr 114/13 o pow. 5,56 ha, obręb Goworów – na dzień 29.08.2016 r. na godz. 11:00
 2. Cenę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego brutto w wysokości 556 zł.
 3. Wadium w pieniądzu w wysokości 556 zł.
 4. Termin zwrotu wadium do siedmiu dni od daty zawarcia umowy.

§ 2

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010  Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 20 lipca  2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

 

Wersja XML