Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W oczekiwaniu na wyniki konkursu pn. "Piękna Wieś Dolnośląska 2016"

W dniu 25 lipca br. gościliśmy komisję, która oceniała projekty zgłoszone do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pn. Piękna Wieś Dolnośląska 2016, w dwóch  kategoriach:

1. Najpiękniejsza zagroda wiejska – oceniano gospodarstwo Państwa Wiktora i Beaty Lech z Długopola Górnego,
2. Najlepszy Start w Odnowie Wsi – projekt sołectwa wsi Domaszków pn. Działania które łączą i ożywiają.

Jakie kryteria wchodziły do oceny? W przypadku Najpiękniejszej zagrody wiejskiej w szczególności: spójność z krajobrazem kulturowym i przyrodniczym, estetyka, urządzenie i funkcjonalność, zaangażowanie w przedsięwzięcia odnowy wsi, gospodarowanie odpadami w zagrodzie. Natomiast w Najlepszym Starcie (...): zgodność projektu z zasadami Odnowy Wsi (zaangażowanie społeczności, stopień integracji, oddziaływanie projektu na pokonanie określonych w strategii barier), spójność projektu ze strategią rozwoju miejscowości, udokumentowanie stanu wyjściowego i obecnego.

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu trzymamy kciuki za uczestników i życzymy sukcesów.

 

 

 

Wersja XML