Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akcja „Bezpieczna Woda"

... to inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, stanowiąca również cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli i wychowawców, jak i dla całego środowiska wodniackiego. Celem akcji Bezpieczna woda jest popularyzacja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Obejmuje ona swym zasięgiem, w zakresie informacyjno-edukacyjnym, szkoły na terenie całego kraju, natomiast działania promocyjne skoncentrowane zostaną na obszarach wodnych: kąpieliskach, stanicach wodnych, marinach, itp.


Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje akcję Bezpieczna Woda we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Polską Organizacją Turystyczną, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji i Centrum Turystyki Wodnej PTTK.


W założeniach efektem planowanej akcji będzie zmniejszenie liczby wypadków podczas letniego wypoczynku poprzez wykształcenie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży szkolnej uprawiających sporty i rekreację wodną.


Ministerstwo Sportu i Turystyki na potrzeby akcji Bezpieczna Woda opracowało zestaw materiałów informacyjno-edukacyjnych, które są udostępnianie na stronie internetowej dla wszystkich zainteresowanych.

Szczegóły >>

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML