Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbudowa drogi w Kamieńczyku.

Informujemy, że Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku przystępuje do  realizacji zadania pn:
  "Odbudowa drogi powiatowej 3272 Smreczyna - Kamieńczyk, km 1+450 do3+450 - I etap [intesywne opady deszczu lipiec 2015 r.]", za kwotę 938.768,84 zł.

Wykonawcą zadania jest  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych "DROGMOST" Sp. z o.o., ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko,
Termin realizacji – do 30.11.2016 r.
 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem:
Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku
tel. 74/868 0 188

Wersja XML