Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego  w Boboszowie

W dniu 18.10.2016 r. w  Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, w godzinach popołudniowych, odbyło się otwarte  spotkanie dla wszystkich zainteresowanych realizacją projektu Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego  rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości Boboszów, w zakresie projektu Planu pozyskiwania nieruchomości i przesiedleń.

Projekt Planu udostępniony był do wglądu w dniach od 23 września do 14 października br. w siedzibie RZGW Wrocław,  RZGW Inspektorat Kłodzko, Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie oraz  poprzez strony internetowe wym. instytucji i Biura Koordynacji Projektu.

Organizatorem spotkania, na które przybyły praktycznie wszystkie osoby objęte inwestycją, był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W wyniku publicznej dyskusji nad dokumentem,  przedstawiciele RZGW przyjęli wnioski i uwagi stron.

Wersja XML