Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 11 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

Treść w formie załącznika

PDFUchwała Nr XXII-108-2016 w spr. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gm. Międz.pdf - Dz. Urz. 2016 r. Poz. 4746 z dnia 21 października 2016 r. 
PDFUchwała Nr XXII-109-2016 w spr. przystepienia do sporządzenia GPR na lata 2016-2020.pdf
PDFUchwała Nr XXII-110-2016 w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r..pdf
PDFUchwała Nr XXII-111-2016 w spr. zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf
 

Wersja XML