Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 2164; zmiana: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) - Opublikowane w dniu 20.10.2016 r. Nr 327803 - 2016.

na zadanie:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019”

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO Z DNIA 02 LISTOPADA 2016 R.

Brak opisu obrazka

***************************************************************************

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  Z DNIA 26.10.2016 R.

Ogłoszenie: http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=ca24aaf8-9791-4102-8d2a-e38d8170badc&path=2016%5c10%5c20161026%5c331387_2016.html

DOCZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc

DOCXSIWZ po zmianach.docx

**********************************************************************

DOCXSIWZ.docx

PDFSIWZ.pdf

Ogłoszenie: http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=74c4c0a8-831d-499a-9a66-bd6d90ba3de4&path=2016%5c10%5c20161020%5c327803_2016.html

Wersja XML