Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa paliw do pojazdów administrowanych przez Gminę Międzylesie w okresie trzech lat

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 2164; zmiana: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) - Opublikowane w dniu 08.11.2016 r. Nr 338200 - 2016.

na zadanie:

"Dostawa paliw do pojazdów administrowanych przez Gminę Międzylesie w okresie trzech lat"

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 24.11.2016 R.

Brak opisu obrazka

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 17.11.2016 R.

Brak opisu obrazka

WYJAŚNIENIA DO SIWZ Z DNIA 14.11.2016 R.

Brak opisu obrazka

DOCXSIWZ.docx

PDFSIWZ.pdf

ogłoszenie: http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=8b9fcf68-8c0e-47de-aac5-d5589e2abb44&path=2016%5c11%5c20161108%5c338200_2016.html

 

Wersja XML