Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 29 listopada 2016 r.

PDFProjekt uchwały w spr. zmian w statucie OPS w Międzylesiu.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wprowadzenia zmiany do uchwały Nr IV-13-2015 z dnia 10 lutego 2015 r..pdf

PDFprojekt uchwały w spr. metody ustalenia opłaty za gospod. odpadami komunal., stawki tej opłaty oraz zróżnicowania stawek opłaty..pdf

PDFprojekt uchwały w spr. przyjęcia programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017..pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017..pdf

PDFprojekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie Michalowice dz. 95_2.pdf

PDFprojekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie Nagodzice dz. 174_1.pdf

PDFprojekt uchwały w spr. zmiany planu urz-rolnego gm. Międzylesie.pdf

PDFprojekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.pdf

PDFprojekt uchwały w spr. podatku od nieruchomości.pdf

PDFprojekt uchwały w spr. podatku od środków transportowych.pdf

Wersja XML