Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategie Rozwoju sołectwa Pisary i Międzylesie

W dniach 1-2 grudnia br. moderatorzy Odnowy Wsi Pani Aleksandra Łuszczyńska i Pani Alicja Kozak-Halota, przeprowadziły warsztaty dla grup odnowy sołectwa Pisary i Międzylesie pn. „Planowanie w procesie odnowy wsi”, zgodnie z metodyką i na materiałach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, wdrażający „Odnowę Dolnośląskiej Wsi”. Wcześniej moderatorki zwizytowały wspomniane miejscowości.

Liderem grupy Międzylesia jest Pani Małgorzata Bojanowska, natomiast Pisar - Pani Anna Kapitułka. Obie grupy odnowy nie zawiodły, pracowały sumiennie i twórczo nad strategią.

Efektem warsztatów będzie opracowanie dokumentu planistycznego miejscowości - Sołeckiej Strategii Rozwoju, w której zawarta będzie analiza zasobów miejscowości, mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia wraz z oceną  potencjału oraz plan działań krótkoterminowy ( 1 rok) i długoterminowy (10 lat).

Akceptacja projektu przez zebranie wiejskie, będzie podstawą dla Rady Miejskiej w Międzylesiu do podjęcia uchwały o  przyjęciu opracowanej strategii.

Tak więc niebawem, na 22 miejscowości w naszej gminie, w programie Odnowy Dolnośląskiej Wsi, uczestniczyć już będzie 13 sołectw.

 

 

Wersja XML