Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R.

PDFUchwała Nr XXIII-112-2016 w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-113-16 w spr. zmian w statucie OPS w Międzylesiu.pdf - Dz. Urz. 2016, Poz. 5863 z dnia 15 grudnia 2016 r. 

PDFUchwała Nr XXIII-114-16 w spr. wprowadzenia zmiany do uchwały Nr IV-13-2015 z dnia 10 lutego 2015 r..pdf - Dz. Urz. 2016, Poz. 5864 z dnia 15 grudnia 2016 r. 

PDFUchwała Nr XXIII-115-2016 w spr. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017..pdf 

PDFUchwała Nr XXIII-116-2016 w sprawie GPPiRPA na rok 2017.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-117-16 w spr. przyjęcia programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017..pdf

PDFUchwała Nr XXIII-118-16 w spr. wyrażenia zgody na zbycie Nagodzice dz. 174_1.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-119-2016 w spr. wyrażenia zgody na zbycie Michalowice dz. 95_2.pdf

PDFUchwały XXIII-120-16 w spr. zmiany planu urz-rolnego gm. Międzylesie.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-121-16 w spr. metody ustalenia opłaty za gospod. odpadami komunal.,.pdf - Dz. Urz. 2016, Poz. 5865 z dnia 15 grudnia 2016 r. 

PDFUchwała Nr XXIII-122-16 w spr. podatku od nieruchomości.pdf - Dz. Urz. 2016, Poz. 5769 z dnia 12 grudnia 2016 r. 

PDFUchwała Nr XXIII-123-2016 w spr. podatku od środków transportowych.pdf - Dz. Urz. 2016, Poz. 5770 z dnia 12 grudnia 2016 r. 

PDFUchwała Nr XXIII-124-16 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2016.pdf


 

Wersja XML