Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie regionu transgranicznego (Polska – Czechy)

W dniu 16 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu odbyło się robocze spotkanie poświęcone realizacji projektów transgranicznych, obejmujących pogranicze polsko – czeskie.

Wśród nich omówiono również kontynuację budowy ścieżek rowerowych typu singletrack pod nazwą: ,,Singletrack Glacensis”.

W związku z tym, że poprzedni projekt nie został objęty dofinansowaniem w ramach Programu Interreg V-A, wstępnie ustalono o konieczności starania się o inne źródła finansowania tj. w ramach programu PROW. Obejmować on będzie przedsięwzięcie po stronie polskiej.

Dodatkowo, po uzgodnieniach z nowymi partnerami ze strony czeskiej, na część przedsięwzięcia ponownie aplikować o fundusze w ramach programu Interreg V-A.

 

 

 

Wersja XML