Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OTWARTY KONKURS OFERT NA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ PIŁKA SIATKOWA DLA DZIECI I DOROSŁYCH W MIĘDZYLESIU 2017.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Załączniki do pobrania:

DOCzał.1 oferta realizacji zadania publicznego.doc

DOCXzal. 2 Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy.docx

DOCzał 3. umowa o realizację zadania publicznego.doc

DOCzał. 4 oświadczenie o rozliczeniu dotacji.doc

DOCzał. 5 sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.doc

Wersja XML