Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OTWARTY KONKURS OFERT NA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W MIĘDZYLESIU W DYSCYPLINIE PIŁKA NOŻNA DLA DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRUPIE WIEKOWEJ DO 13 ROKU ŻYCIA I MŁODSI 2017.

PIŁKA NOZNA DZIECICZ1.jpeg

PILKA NOŻNA DZIECI CZ2.jpeg

Załączniki do pobrania:

DOCzał.1 oferta realizacji zadania publicznego.doc (210,50KB)

DOCXzał. 2 oswiadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu.docx (13,24KB)

DOCzał 3. umowa o realizację zadania publicznego.doc (169,00KB)

DOCzał. 4 oswiadczenie o rozliczeniu dotacji.doc (26,50KB)

DOCzał. 5 sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.doc (197,00KB)

Wersja XML