Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 27/2017 z dnia 02.02.2017 r. w sprawie rozlożenia na raty należności za nabywaną działkę niezabudowaną nr 216/1, obręb Niemojów.

Zarządzenie nr  27/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 02 lutego 2017 r.

w sprawie rozłożenia na raty należności za nabywaną działkę niezabudowaną nr 216/1, obręb Niemojów.

Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 121/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie – zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na rozłożenie na 4 raty roczne należności za nabywaną działkę niezabudowaną nr 216/1 o pow. 0,6280 ha, SW1K/00043826/8, obręb Niemojów.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 02 lutego 2017 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Wersja XML