Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które wejdzie w życie 1 lipca 2017 roku, wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów w  gminach,            w czterech pojemnikach lub w workach o kolorach:

W funkcjonującym u nas systemie selektywnej zbiórki odpadów dostosowania wymaga system zbiórki odpadów biodegradowalnych, w tym bioodpadów, którymi są min. odpady                z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne  z  gospodarstw domowych, gastronomii, czy zakładów zbiorowego żywienia.

Odpady te muszą być zbierane w oddzielnych pojemnikach lub workach, w kolorze brązowym z napisem Bio.

Rozporządzenie zakłada 5–letni okres dostosowania  kolorystki pojemników. Przez ten czas mogą być stosowane pojemniki w dotychczasowych kolorach, niemniej jednak najpóźniej do 1 stycznia 2018 roku pojemniki te muszą zostać odpowiednio oznakowane napisami, oznaczającymi określone frakcje odpadów.

Wersja XML