Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR XXV/135/2017 w spr. zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Międzylesie.

PDFUchwała Nr XXV-135-17 w spr. zasad i trybu udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Międzylesie.pdf

Dz. Urz. 2017

Poz. 792

z dnia 17 lutego 2017 r.

Wersja XML