Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z XXV Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 07 lutego 2017 r.

PDFP r o t o k ó ł z XXV sesji Rady Miejskiejw Międzylesiu w dniu 07.02.2017 R..pdf

Wersja XML