Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 58/2017 z dnia 10.03.2017 r. w sprawie rozłożenia na raty należności za nabywany lokal mieszkalny ul. Słowackiego 5/2, obręb Międzylesie.

Zarządzenie nr 58/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie rozłożenia na raty należności za nabywany lokal mieszkalny ul. Słowackiego 5/2, obręb Międzylesie.

Na podstawie § 8 uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiące gminny zasób nieruchomości – zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na rozłożenie na trzy raty roczne należności za nabywany lokal mieszkalny ul. Słowackiego 5/2, obręb Międzylesie, w granicach działki nr 164/19, obręb Międzylesie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 10 marca 2017 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

 

 

 

Wersja XML